Privacy verklaring

Privacyverklaring en statement:

Jolanda’s Hartzaak, gevestigd te Bergschenhoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Jolanda’s Hartzaak vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cliënten van groot belang. Daarom worden de persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd volgens de eisen die de AVG hieraan stelt.

Contactgegevens:Website: www.jolandashartzaak.nl

Email adres: coaching@jolandashartzaak.nl

KvK-nummer: 80858058

BTW-nummer:NL003499025B92

Verwerking van persoonsgegevens

Jolanda’s Hartzaak kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten en/of het contactformulier hebt ingevuld op de website van Jolanda’s Hartzaak.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Naast deze gegevens wordt tijdens het intakegesprek ook gevraagd om (een aantal) medische gegevens; dit is nodig om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Alleen de gegevens die je zelf verstrekt, worden verwerkt. Buiten jou om zullen geen medische gegevens worden verzameld en verwerkt. Let er wel op dat alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, onder jouw eigen verantwoordelijkheid vallen.

Op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt:

Jolanda’s Hartzaak verwerkt jouw gegevens alleen nadat om jouw expliciete toestemming is gevraagd of nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Toestemming voor gebruik van bijzondere persoonsgegevens of persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting, wordt gevraagd in de begeleidingsovereenkomst.

Wanneer je een overeenkomst met Jolanda’s Hartzaak hebt afgesloten, zullen jouw gewone persoonsgegevens (contactgegevens, geboortegegevens en bankgegevens) worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook heeft Jolanda’s Hartzaak in dat geval een wettelijke verplichting om die persoonsgegevens te verwerken onder andere ten behoeve van de belastingaangifte.

Jolanda’s Hartzaak gebruikt de persoonsgegevens om:

 • Telefonisch contact te zoeken
 • Informatie te sturen per mail of per post
 • Uitnodiging op verzoek te verzenden
 • Te informeren over een wijziging of annulering van een dienst
 • Betalingsverkeer af te handelen
 • Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte of gestelde eisen aan facturen en bewaartermijnen.

Coachingstraject:

Voorafgaand aan een coachingstraject wordt een intakevragenlijst doorgenomen, waarin je persoonsgegevens worden genoteerd. Aan het begin van een coachingstraject wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld, waarmee je toestemming geeft tot het verwerken van je gegevens. Voorts wordt tijdens een coachingstraject van elke sessie een gespreksverslag gemaakt. Deze verslagen worden op papier gemaakt en zorgvuldig bewaard. Deze gegevens zijn nodig om je goed te kunnen begeleiden.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard:

Jolanda’s Hartzaak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. In beginsel worden jouw persoonlijke gegevens minimaal 7 jaar bewaard. Jouw gegevens zijn namelijk nodig om te voldoen aan de wettelijke administratieplicht. Gespreksverslagen daarentegen worden maximaal 2 jaar bewaard. Als je echter na een kennismakingsgesprek hebt besloten om geen gebruik te maken van de dienstverlening van Jolanda’s Hartzaak coaching, dan zullen jouw gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden:

Jolanda’s Hartzaak verstrekt uitsluitend persoonsgegevens als dat nodig is, bijvoorbeeld bij doorverwijzing of vervolgtraject bij een andere hulpverlener. In zo’n geval zul je zelf uitdrukkelijk toestemming moeten geven om de persoonsgegevens te verstrekken. Een ander geval van het verstrekken van persoonsgegevens is wanneer Jolanda’s Hartzaak hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot aanpassen, inzien of laten verwijderen zal over het algemeen in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Jolanda’s Hartzaak zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek. Helaas is het verwijderen van gegevens niet altijd mogelijk vanwege wettelijke verplichtingen.

Toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens mag u te allen tijde intrekken.

Beveiligen:

Jolanda’s Hartzaak neemt de bescherming van je gegevens serieus. Om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zijn er passende maatregelen getroffen. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen getroffen:

 • Er wordt gebruik gemaakt van toegangsbeveiliging door middel van een wachtwoord
 • Er wordt regelmatig een back-up gemaakt van de gegevens
 • De maatregelen worden regelmatig getest.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, of je wenst meer informatie over de beveiliging van de verzamelde gegevens van Jolanda’s Hartzaak, neem dan contact op via coaching@jolandashartzaak.nl.

Klacht:

Mocht je toch onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je die richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jolanda Weeda

Jolanda’s Hartzaak

17 november 2020